top of page
  • Снимка на автораGalya Hranova

Етапи на развитие според Монтесори

Актуализирано: 31.01.2022 г.
В своята практика д-р Мария Монтесори успява да очертае четири етапа на развитие на човека - конструктивен ритъм на живота! Всеки един от тези етапи се отличава с определени чувствителни периоди на развитие, в които детето демонстрира специфични нужди и характеристики, обвързани с конкретния период. Обхващат периода от раждането до зрелостта или изразено в цифри от 0 до 24 годишна възраст.

Всяка една от фазите има уникална специфика, която трябва да се запълни и развие в конкретния период, както и е съпроводена с нужди от физически, емоционален, социален и когнитивен характер. Всеки етап изисква различна среда и в отговор на нуждите на периода, за да може да предостави максимално подкрепа.Четирите плана или етапа на развитие са както следва:


  • Първи етап от 0 до 6 годишна възраст: Ранно детство

  • Втори етап от 6 до 12 годишна възраст: Детство

  • Трети етап от 12 до 18 годишна възраст: Юношество

  • Четвърти етап от 18 до 24 годишна възраст: Зрялост

Първият план на развитие (0-6) може да се обослови като най-важният период в цялостното развитието и израстване на детето. Това е периодът на само-изграждане и адаптиране към новия свят, в който е попаднало то и това е най-важната му задача. Всяко дете е родено с невероятен потенциал, но нищо не е предопределено или установено. Състоянието на мозъка на детето в тази възраст има невероятна конструктивна сила. Задачата на възрастния в този период е да предостави необходимата подкрепа и да подготви средата за адаптиране към новия свят и израстване в него. Тук Мария Монтесори разделя периода на два подпериода от 0-3 и от 3-6 години. Като “несъзнателен създател” в периода от 0-3 детето “попива” всичко изключително бързо и без усилия, изследвайки и абсорбирайки от заобикалящата го среда. Изграждането на характера, какво харесва или не харесва, както и физическото съзряване е заложено в този момент.

Във втория подпериод от 3-6 години започва осъзнатото усвояване. И двата подпериода, на огромната задача за изучаване и изследване, са съпроводени от чувствителните периоди, в които, ако е осигурена подходяща среда и не се възпрепятства, детето ще развие нужните умения с лекота и напълно естествено. В края на този период, тези чувствителни периоди (за език, движение, ред и т.н) трябва да са завършени, за да може детето да е готово за втория етап на развитие, в който ще надгражда наученото и освоеното по време на първия етап.


Вторият план на развитие (6-12) е период на чиста мисъл и много силен интелект. Тук детето задминава стените на домашната среда и се запознава все повече с външния свят. За разлика от първия период, в който средата е семейна, тук групата взима превес над родителите. В този етап детето започва да използва капацитета за креативно мислене и въображение, да изследва културата, развива морала и неговите аспекти, става част и от социални групи. Психиката преминава на различно ментално ниво и започват да се изграждат разбирания за това кое е лошо, добро, правилно, грешно, кое приемливо или пък не.

В този момент постигат нови нива на самостоятелност и независимост, осъзнават, че нещата не са перфектни. От период на запознаване със средата чрез изследване и изучаване, преминават в етап на причинно-следствените взаимовръзки, правене на асоциации, абстрактно мислене и нужда от по-детайлна информация при търсене на отговор на даден въпрос. Ако въпросът, характеризиращ етапа 0-6, е Какво, то тук преминава в Как и Защо. Даваме визия за света, започват да се запознават с все повече теми като музика, география, вселена, космос и т.н.

В тази възраст са по-спокойни и уравновесени, тестват възможностите си и прилагат усвоената координация от първия период. Осъзнава какви са възможностите му и каква е ролята му в заобикалящия го свят.


Третият план (12-18), както и първият, отново се дели на два подпериода - от 12 до 15 години и от 15 до 18. Това е периода на една огромна промяна - пубертета. Тялото, което са познавали до момента, започва да се променя и е друго. Изграждат вярванията и разбиранията си. Избират си и модели на поведение, които да следват. Опитват се да намерят мястото си в социума. Това е период, в който трябва да бъдат оценявани и оставени да правят това, в което вярват.


Четвъртият план (18-24) на развитие е период на стабилност и постижения. Младият възрастен открива своето място в света и се отличава с работа върху духовното и постигане на по-високо ниво в себе разбирането си. Истински адаптираният човек иска да бъде в услуга на другите.
25 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page